در حال مرور: سرمایه گذار

محمد هادی ضیایی مهر، معاون ناوگان راه آهن، در واکنش به مصاحبه اخیر مدیرعامل مستعفی و اسبق راه‌آهن گفت: هر گونه واگذاری فعالیت ها یا خصوصی…

ادامه مطلب