در حال مرور: 120 ثانیه

پایگاه خبری ریل نیوز در بسته خبری ۱۲۰ ثانیه این هفته به موضوعاتی مانند نونوار شدن ناوگان ریلی تا تعیین تکلیف نرخ بلیت قطارهای مسافری پرداخته…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز، در بسته خبری 120 ثانیه این هفته ریل نیوز، به موضوعاتی مانند افتتاح راه‌آهن رشت کاسپین و جایزه جوانی جمعیت در راه‌آهن…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز این هفته در بسته خبری 120 ثانیه به موضوعاتی مانند لزوم افزایش صددرصدی کرایه حمل و نقل ریلی برای شرکت‌های معدنی ،تعلیق…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز در بسته خبری این هفته ۱۲۰ ثانیه خود، به موضوعاتی مانند قدردانی ویژه سفیر ایران در آنکارا و مذاکرات سازنده مدیرعامل راه…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز در بسته خبری این هفته ۱۲۰ ثانیه خود، به موضوعاتی مانند نخستین واریزی از محل استجازه رهبری برای تهاتر نفت به‌حساب شرکت…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز در بسته خبری این هفته 120 ثانیه خود، به موضوعاتی مانند جلسه کارگروه مدیریت بحران و ارتقاء ایمنی راه آهن، جزئیات جدید…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز در بسته خبری این هفته “۱۲۰ ثانیه” به موضوعاتی مانند شکسته شدن رکورد ۱۰۰ ساله راه‌آهن در جابه‌جایی مسافر و به نتیجه…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز این هفته در بسته خبری 120 ثانیه به موضوعاتی مانند فعال بودن کریدور ریلی شمال-جنوب و ایمنی مدارس حاشیه خطوط ریلی پرداخت.

ادامه مطلب

بسته خبری این هفته 120 ثانیه ریل نیوز، به موضوعاتی مانندورود ۶۸۵ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی و تعیین‌وتکلیف ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید…

ادامه مطلب

پایگاه خبری ریل نیوز، در بسته خبری 120 ثانیه این هفته به موضوعاتی مانند نشست صمیمانه مدیرعامل راه آهن با مالکان واگن باری، استقبال از حرکت…

ادامه مطلب

به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، در 120 ثانیه هفته گذشته ریل نیوز به موضوعاتی مانند حاشیه نشست صمیمی مدیرعامل راه آهن با مالکان لکوموتیو و…

ادامه مطلب

بسته خبری 120 ثانیه ریل نیوز، به موضوعات ریلی هفته گذشته مانند صحبت بدون تعارف مدیرعامل راه‌آهن با رئیس‌جمهور و دیدار مسئولان با مسن‌ترین لکوموتیوران کشور…

ادامه مطلب