در حال مرور: راه آهن آذربایجان

تعدادی از کارکنان راه آهن آذربایجان، از لکوموتیوران این اداره کل که بر اثر ریزش کوه دچار سانحه شده بود، عیادت کردند. به گزارش پایگاه خبری…

ادامه مطلب

مدیر کل راه آهن آذربایجان گفت: پیگیری گراف روزانه و بررسی ساعات مفید کارکرد لکوموتیوها و بررسی توقفات احتمالی از اقدامات این اداره کل برای افزایش…

ادامه مطلب

به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، در اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان در ایام نوروز کارکنانی هستند که به طور شبانه روزی در فعالیت هستند…

ادامه مطلب