در حال مرور: دانشکده مهندسی راه آهن

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران به سرپرستی دکتر مرتضی اسماعیلی عضو هیئت علمی این دانشگاه، از اداره کل راه آهن هرمزگان بازدید کردند.…

ادامه مطلب