در حال مرور: ارتباط مردمی

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با حضور در میز خدمت و ارتباط مردمی، به سوالات مراجعه کنندگان پاسخ داد. به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، همزمان با…

ادامه مطلب