در حال مرور: معاون فنی

معاون فنی و زیربنایی راه آهن: با وجود مسئولیت و تعهد شرکتهای تعمیر و نگهداری خط به پرداخت حقوق کارگران زحمتکش این حوزه، برآورد می‌شود حداکثر…

ادامه مطلب