در حال مرور: دانش‌بنیان

در نشست مشترک مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مشاور وزیر راه‌ و شهرسازی و مدیر کل حوزه وزارتی و سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت…

ادامه مطلب