در حال مرور: بهسازی

مدیر کل راه آهن شرق گفت: در ادامه بهسازی های انجام گرفته در راه آهن شرق، بعد از گذشت ۱۲ سال بلاک تل حمید- رباط پشت…

ادامه مطلب

سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه آهن، در جلسه کارگروه مدیریت بحران و ارتقاء ایمنی راه آهن گفت: همانطور که بارها عرض شده است، ایمنی وضوی نماز…

ادامه مطلب