در حال مرور: بلیط

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با نحوه جبران خسارات شرکت راه‌آهن در بخش مسافری که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود، موافقت نکردند، از این…

ادامه مطلب

بازرسان اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن، در روز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آذر ماه، به صورت حضوری از مراکز فروش بلیت…

ادامه مطلب