در حال مرور: قطار حومه ای

خدمات رسانی بهتر به مسافرین و چالش های  قطارهای حومه ای، در جلسه مشترکی با حضور محمدعلی مرادی سرپرست راه آهن جنوب، رؤسای قطار حومه ای…

ادامه مطلب