در حال مرور: زاگرس

رشته کوه زاگرس، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی هویت جغرافیایی و فرهنگی ایران، همواره در مسیر توسعه با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. کمبود زیرساخت‌های…

ادامه مطلب