در حال مرور: دوره آموزشی

کارگاه آموزشی با موضوع توانمند سازی اعضای کمیسیون های پیشگیری از سوانح مناطق چهارگانه به میزبانی اداره کل راه آهن شمالشرق 1، در شاهرود برگزار شد.…

ادامه مطلب

اداره کل راه آهن جنوب، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنین ارتقاء سلامت کارکنان و خانواده های ایشان با همکاری بهداشت…

ادامه مطلب

سرپرست مرکز آموزش های تخصصی ریلی راه آهن گفت: دوره آموزشی سیستم ترمز سالن های مسافری و دوره آموزشی سیستم تعلیق وسایل حمل و نقل ریلی…

ادامه مطلب