در حال مرور: سیر و حرکت

سید میعاد صالحی، از به‌روزرسانی مقررات عمومی سیر و حرکت خبر داد و تاکید کرد: چنانچه دستورالعمل‌های ایمنی و مقررات عمومی سیر و حرکت به نحو…

ادامه مطلب

مدیر کل راه آهن شمال‌شرق‌یک، با اشاره به نقش مهم برگزاری کارگاه‌های آموزشی متنوع در ارتقای سطحی آگاهی‌های مامورین عملیاتی پست‌های حساس ریلی، گفت:همزمان با بازدید…

ادامه مطلب