در حال مرور: راه آهن شمال

نخستین کتاب پژوهشی درباره راه‌آهن شمال با عنوان «مینیاتور شمال» به قلم عباس مهدوی با اطلاعات گوناگون و گسترده از جاذبه‌ها، تاریخچه، فرآیند ساخت، تصاویر، رخدادها،…

ادامه مطلب