در حال مرور: استاندار

به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، دکتر محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: مردم عزادار تبریز با  قطار در مراسم تشییع و تدفین پیکر…

ادامه مطلب